Địa chỉ : 2 Ngõ 34 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại : 091 234 8386

Hotline : 093 459 2282

Email: booking@nhanghicauvong.com

Website: https://NhaNghiCauVong.com